Tájékoztató

 1. Őri Autósiskola, 2141 Csömör Bence utca 2.
 2. Cégforma: kft. Őri Start Kft. E-mail cím: info@oriauto.hu tel.: +36 20 317 2813
 3. Cégjegyzékszám: 13-09-125254
 4. Iskolavezető neve: Őri Gábor e-mail cím: info@oriauto.hu tel.:+36 20 317 2813
 5. Ügyfélfogadás: Minden Szerdán 12h-20h címe:2141 Csömör, Bence u. 2
 6. Telephely: 2141 Csömör, Bence u. 2 tel.: +36 20 317 2813
 7. A tanfolyamra való felvétel módja: A tanuló az iskola ügyintézőjénél személyesen jelentkezik. A tájékoztató átolvasása után a jelentkezési lap kitöltése, a megfelelő tanfolyam egyeztetése, írásbeli szerződés aláírása és az első részlet befizetése következik.
 8. Orvosi alkalmasság:   I. fokú.
 9. a, Tanfolyamra való felvételhez szükséges: kitöltött jelentkezési lap, betöltött 16 és fél év, orvosi alkalmasság, 8 általános vagy magasabb iskolai végzettség, személyazonosságot igazoló érvényes okmány.
  b, Vizsgára bocsátás feltétele: érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, meglévő vezetői engedély vagy adott vizsgatípusnak megfelelő egyéb feltételt igazoló okmány vizsgán történő megmutatásának kötelezettsége, külföldieknél lakcímnyilvántartó vagy tartózkodási engedély. A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési hatóság részére küldi meg.
  c, Közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam elvégzése. EÜ felmentés EÜ végzettség esetén 24/2005(IV.21.)GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4.2. rendelet alapján.
 10. A tanfolyam tartalmaz 1000 perc KRESZ-t, 300 perc vezetéselméletet, 100 perc szerkezet ismereti előadást, valamint 1500 perc gyakorlati oktatást. A tanfolyam díja 360.000 Ft. Elméleti vizsgát 3 hónappal a 17. életév betöltése előtt tehet a tanuló. Gyakorlati vezetésből vizsgára 17. életév betöltése után kerülhet sor.
  Első elméleti vizsga a tanfolyam indulásától számított 9 hónapon belül lehetséges. Sikeres KRESZ vizsgát kell tenni a tanfolyam indulásától számított 12 hónapon belül, 12 hónap után csak új tanfolyam elvégzése után lehetséges a vizsga. Sikeres KRESZ vizsga után kezdődhet a gyakorlati vezetés, ami tartalmaz minimum 450 perc alapoktatást + 700 perc városi, 100 perc éjszakai,200 perc ország úti vezetést, valamint 60 perc forgalmi vizsgát. Összesen 1500 gyakorlati perc. Ez a kötelező minimális vezetés, ezen felül a jogszabály 580 Km levezetéséhez köti a gyakorlati vizsgát. Az 1500. perc utáni percek pótpercek. Az elméletet nálunk végzett tanulóknak 6-18 óráig 9.500 Ft, 18 óra után 10.000Ft/50perc, szombat-vasárnap 10.500 Ft/50perc díjat kell fizetni. A pótpercek díja megegyezik az alappercekével. Más autósiskolából átjött tanulóknak hétfőtől-péntekig 11.000 Ft/50perc, szombat-vasárnap 12.000 Ft/50perc a vezetés díja. A gyakorlati oktató által szervezett tanuló díját az oktatóval történő egyeztetés alapján fizeti a tanuló. A vizsgákból mindig az aktuális vizsgát kell befizetni.
 11. Választható gépjármű típusok: Toyota, Suzuki, Opel, VW Golf. A teljes képzés várható minimális időtartama a tanuló szabadidejétől függően kb. 8-10 hét.
 12. Az elméleti tanfolyamot és az adminisztrációs, nyilvántartási és regisztrációs díjat csak az iskolavezetőnél, a gyakorlati perceket az oktatónál kell fizetni, de minden esetben csak aláírt, lepecsételt nyugta ellenében. Elméleti tanfolyam díja 75 000 Ft, regisztráció, nyilvántartási és adminisztrációs díj 30.000 Ft. Részletfizetési lehetőségek: I. 75 000 Ft II. 30 000 Ft III. 85 000 Ft IV. 85 000Ft V. 85.000 Ft. A gyakorlati oktatás megkezdésekor 8 000 Ft tanpálya díjat kell fizetni. A 4.1.4.2 rendelet alapján a  Magyar  Államkincsátrnál a 20 év alatt sikeres KRESZ vizsgát tett tanuló az Autósiskola igazolásával visszaigényelhet 25.000 Ft-ot.
 13. Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltétele 24/2005(IV.21.)GKM rendelet 4. § 5-6 pont 3. melléklet, 4. pont. Az elméleti tanfolyam kezdete után az elméleti oktatás tandíjának visszafizetésére nincs lehetőség (75 000 Ft). Az előre befizetett és le nem vezetett gyakorlati vezetés díja (20%-os kezelési költség levonásával) a befizetés adózási évében visszaigényelhető.
 14. A tanuló tudomásul veszi, hogy másik autósiskolába történő áthelyezés esetén 15 000 Ft-ot az autósiskolánknak ügyintézési költségként be kell fizetnie. A képzési igazolást az iskolavezető tölti ki és írja alá, a pénzügyi rendezést követő első ügyfélfogadási napon.
 15. Elméleti oktatás helye: 2141 Csömör, Bence utca 2. Gyakorlati oktatás helye: 1142 Bp. Írottkő park 2. Amennyiben a 1500 perc nem elég a képzéshez, pótperceket kell venni.
 16. Szakfelügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1141, Bp. Komócsy út 17-19. tel.: +36 1 460 2213
 17. A gyakorlati vezetés munkanapokon a tanuló igényeihez igazodva történik, de maximum egy nap 100+100 perc vehető, a kettő közt 50 perc szünettel. Alapoktatás során ez maximum 100 perc lehet naponta. A tanuló, a vezetési kartonon, minden levezetett percet aláírásával igazol. Ha az oktató nem oktatással tölti az előírt vezetési időt, akkor azt a tanulónak azt nem kell aláírnia. Ha a tanuló bármikor ráér az Őri Autósiskola a vezetést átlagosan heti két munkanapon biztosítja. Sikertelen forgalmi vizsga esetén, az eredményesebb pótvizsga érdekében, minimum 250 percet köteles a tanuló befizetni és levezetni. A megbeszélt vezetésről hiányozni nem lehet. Ha a tanuló nem jelenik meg, a teljes díjat ki kell fizetni, kivéve, ha a tanuló a vezetés előtt az oktatónál, vagy az autósiskolában legalább két munkanappal előre telefonon, vagy személyesen jelzi akadályoztatottságát (SMS-t nem fogadunk el). A megbeszélt időről késni nem lehet. Ha az oktató nem jelenik meg (ez csak betegség, műszaki hiba, baleset miatt lehet) köteles soron kívül pótolni az elmaradt foglalkozást. A tanuló a 75/KPM BM rendeletben foglaltak szerint vezetésre képes állapotban, cselekvőképességet korlátozó szerek hatásától mentesen köteles megjelenni. Ötödik sikertelen gyakorlati vizsga után PÁV (Pálya Alkalmassági Vizsga) szükséges a vezetési tanulmányok folytatásához. Mindenféle egyéni igénykérést, problémát az iskola vezetőjénél kell jelezni. Nem kielégítő intézkedés esetén, a szakfelügyeleti szervhez lehet fordulni.
 18. Vizsgadíjak: KRESZ 4 600 Ft Forgalmi vizsga 11 000 Ft. Az elméleti vizsgát az iskolában, a forgalmi vizsgát az oktatónál fizeti a tanuló.
 19. A 8 általános vagy magasabb iskolai végzettséget az első KRESZ vizsgán kell igazolni. 
 20. Az automatikus okmány kiállítási eljárás igénybevétele és erre vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén a vezetési jogosultság, ideértve az első vezetői engedély kiállítását, a kategóriához tartozó egészségi alkalmasság hosszabbítását és a kategória bővítést engedély nyilvántartásba történő bejegyzése, valamint az okmánygyártás és kézbesítés automatikus módon hivatalbóli eljárásban történik meg.

VSM

   2023.IV.n.év: 2024.I.n.év:
Elm:   42,11 % 66,67 %
Forg: 53,33 % 48,08 %
ÁKÓ: 144,33 % 147,21 %

KK: 360 000Ft

A fentieket tudomásul vettem és a feltételeket elfogadom. A tájékoztató egy példányát átvettem.

/oldalak/Tajekoztato/
SELECT tourl FROM oriauto_redirect WHERE fromurl='/oldalak/tajekoztato/' LIMIT 1